Szkoła oddała hołd pomordowanym w Piaśnicy

„Umarłych wieczność dotąd trwa, dokąd pamięcią im się płaci” Wisława Szymborska

Dnia 25 października 2023 roku klasy trzecie odwiedziły szczególne miejsce dla ludności Pomorza – Piaśnicę, symbol martyrologii narodu polskiego. To miejsce największej zbrodni ludobójstwa w województwie pomorskim. Ten leśny cmentarz nazywany jest Kaszubską Golgotą, a także „drugim Katyniem„. Krzewienie pamięci o tych wydarzeniach, a tym samym rozbudzanie świadomości historycznej wśród uczniów jest niezwykle ważnym aspektem wychowania młodego człowieka, ponieważ buduje poczucie przynależności i tożsamości narodowej. Wizyty w Piaśnickim Lesie stały się dla naszej społeczności szkolnej tradycją, podczas której dzieci mierzą się z tak trudnym fragmentem historii naszego kraju. Również w tym roku klasy trzecie wyruszyły do Piaśnicy, aby uzmysłowić sobie potęgę tamtejszej ludzkiej tragedii i oddać hołd ofiarom pomordowanym podczas II wojny światowej. Był to dzień pełen zadumy.

WYJAZD KLASY VIII D

24 października  2023 r. uczniowie klasy 8d pod opieką nauczycieli  pojechali na wycieczkę do Piaśnicy.

Podczas wycieczki uczniowie dowiedzieli się o tym ważnym na Pomorzu miejscu martyrologii, zwanym też Kaszubską Golgotą. Zapalili znicze na grobach osób, które zostały zamordowane  w Piaśnicy, przy pomniku poświęconym dzieciom.  Zobaczyli m.in. pomnik siostry Alicji Kotowskiej, leśników, paleniska, legowisko więźniów obozu Stutthof. Obejrzeli  tablice informujące o zbrodni w Piaśnicy.

24 października to rocznica aresztowania błogosławionej siostry Alicji Kotowskiej, o której opowiedziały uczniom obecne tego dnia przy Jej grobie siostry Zmartwychwstanki, które się nim opiekują.

W oparciu m.in. o informacje zamieszczone na grobach, pomnikach  uczniowie wspólnie uzupełniali kartę pracy i rozwiązywali krzyżówkę. Dowiedzieli się np. kim były siostry Panek, rodzina Napierałów z Kąpina, Kazimierz Parzych, Karol Biliński i wiele innych osób.