Wzmocnij Swoje Otoczenie-Interaktywny gabinet do terapii w naszej szkole

Jesteśmy jednym z laureatów V edycji programu „Wzmocnij Swoje Otoczenie”. Dzięki  grantowi  przyznanemu  przez  Polskie  Sieci  Elektroenergetyczne  S.A. nasza  szkoła stworzy interaktywny gabinet terapii.  Celem projektu Interaktywnego gabinetu terapii w szkole jest zapewnienie uczniom dostępu do profesjonalnej pomocy terapeutycznej w zakresie radzenia sobie z emocjonalnymi wyzwaniami, takimi jak stres, lęki, depresja, traumy czy trudności w relacjach społecznych. Gabinet ma również na celu wspieranie uczniów w rozwijaniu umiejętności radzenia sobie z emocjami i budowaniu zdrowych nawyków psychologicznych, które mogą przyczynić się do ich ogólnego dobrostanu i sukcesu szkolnego. Ponadto, projekt ma na celu promowanie zdrowia psychicznego w społeczności szkolnej, redukowanie stygmatyzacji związanej z chorobami psychicznymi oraz tworzenie bezpiecznego miejsca, gdzie uczniowie mogą szukać wsparcia i wyrażać swoje uczucia i myśli. W rezultacie, projekt dąży do poprawy zdrowia psychicznego uczniów, zwiększenia ich szans na sukces edukacyjny oraz tworzenia zdrowego i wspierającego środowiska szkolnego. Autorem projektu jest Pani Anna Chodak.

Program  #wzmocnijswojeotoczenie  to  ogólnopolski  program  grantowy, którego  celem  jest  wsparcie  oddolnych  inicjatyw związanych  z  rozwojem lokalnej infrastruktury społecznej, aktywizacją życia społecznego i kulturalnego,  bezpieczeństwem,  edukacją  i  ochroną  środowiska  Więcej  informacji o programie na stronie www.wzmocnijotoczenie.pl

Organizatorem  programu  są:

Polskie  Sieci  Elektroenergetyczne  S.A.,

https://www.energetycznykompas.pl

#wzmocnijotoczenie

Gabinet powstanie w sali 79 w budynku na os. 1000 lecia, oto zdjęcia PRZED remontem: