Za trud, za uśmiech, za serce… dziękujemy!

Pod takim hasłem w piątek 11 października 2019 roku obchodziliśmy Dzień Edukacji Narodowej, czyli święto wszystkich pracowników oświaty w Polsce.

Z tej okazji w szkolnej auli odbył się uroczysty apel. Ceremonia rozpoczęła się od złożenia kwiatów pod pomnikiem nauczycieli powiatu wejherowskiego poległych w czasie działań wojennych w miejscach kaźni hitlerowskich w latach 1939-1945. Pani Lilianna Breen, przewodnicząca Rady Rodziców, przekazała  nauczycielom i pracownikom szkoły najlepsze życzenia z okazji ich święta od wszystkich rodziców. W części nieoficjalnej uczniowie wystąpili w montażu słowno-muzycznym, w którym dziękowali nauczycielom i pracownikom szkoły za trud i energię włożoną w rozwijanie ich umiejętności, wychowanie oraz zapewnienie bezpieczeństwa w szkole.

Dzień Edukacji Narodowej, czyli święto wszystkich pracowników oświaty w Polsce, zostało ustanowione na mocy ustawy z 27 kwietnia 1972 r. Karta praw i obowiązków nauczyciela jako Dzień Nauczyciela, a od 1982, na mocy ustawy Karta Nauczyciela  jest obchodzone jako Dzień Edukacji Narodowej. Dzień ten upamiętnia rocznicę powstania Komisji Edukacji Narodowej, która została utworzona z inicjatywy króla Stanisława Augusta Poniatowskiego i zrealizowana przez Sejm Rozbiorowy w dniu 14 października 1773 r.

Dzieci z oddziałów 0 również uczciły Dzień Edukacji Narodowej.