Szkolny konkurs fotograficzny „Książka i ja”

Pod koniec marca nauczyciele-bibliotekarze ogłosili konkurs fotograficzny pt. „Książka i ja”. Celem konkursu była: popularyzacja czytelnictwa jako formy spędzania czasu wolnego promocja działalności biblioteki wizualizacja pasji czytania rozbudzania zainteresowań czytelniczych. Konkurs przeznaczony był dla wszystkich uczniów Szkoły Podstawowej nr 9 Czytaj więcej…