Akcja Sprzątanie Świata

Dnia 15 września 2023r. nasza szkoła wzięła udział w 30 finale ogólnopolskiej Akcji Sprzątania Świata. Tegorocznej edycji kampanii przyświecało hasło: „Sprzątanie świata łączy ludzi”. Uczniowie wraz z nauczycielami ruszyli w teren pobliskiego Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego, na którym znajduje się Kalwaria Wejherowska.
Zbierano odpady (jednocześnie segregując je) pozostawione przez osoby pojawiające się na tym terenie. Zebrane odpady zostały zdeponowane w punkcie odbioru przy Szkole Podstawowej nr 9 na ul. Sobieskiego 300 i odebrane przez Zakład Usług Komunalnych w Wejherowie.