Apele porządkowe

We wtorek 11 września 2019 r. w szkolnej auli odbyły się apele dla klas szóstych, siódmych i ósmych, podczas których dyrektor szkoły p. Olga Tomaszewska przypomniała regulamin porządkowy obowiązujący w naszej szkole oraz podstawowe zasady kultury osobistej, jakich wymaga się od uczniów naszej placówki.

12 września 2019 r. w apelu porządkowym uczestniczyli uczniowie klas 4-5.

13 września 2019 roku uczniowie klas drugich i trzecich zgromadzili się na apelu porządkowym. Pani Dyrektor Olga Tomaszewska przypomniała uczniom zasady bezpiecznego zachowania się w szkole w czasie lekcji oraz na przerwach. Zwrócono także uwagę na prawidłowy strój szkolny oraz czystość. Pani Vice-dyrektor Aleksandra Klawitter-Pohnke zwróciła się z prośbą do uczniów, aby zachowali szczególną ostrożność przy poruszaniu się po schodach. Bądźmy zawsze uważni  i bezpieczni.