Komunikat w sprawie nauczania w kl. IV-VIII

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki zmieniającym rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia i funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 z dnia 29 kwietnia 2021 r. przedłużamy nauczanie zdalne dla uczniów klas IV – VIII do 16.05.2021 r.

Z poważaniem
Dyrektor Szkoły