Komunikat w sprawie zawieszenia zajęć

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki zmieniającym rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia i funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 z dnia 22 kwietnia 2021 r. przedłużamy nauczanie zdalne dla uczniów klas IV – VIII do 03.05.2021 r.

Z poważaniem
Dyrektor Szkoły