Komunikat w sprawie zawieszenia zajęć dla oddziałów przedszkolnych od 29.03.2021 r.

W związku z informacją podaną w mediach od poniedziałku 29.03.2021  zawieszone zostają zajęcia dla oddziałów przedszkolnych. Szkoła zapewnia opiekę dla dzieci, których rodzice są zatrudnieni w podmiotach wykonujących działalność leczniczą oraz innych osób realizujących zadania publiczne z związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

W załączeniu wniosek o organizację zajęć.

Wniosek o organizację zajęć opiekuńczo-wychowawczych dla dzieci z oddziałów przedszkolnych Szkoły Podstawowej nr 9 w Wejherowie – do pobrania