Rekrutacja do oddziałów przedszkolnych i klas I w roku szkolnym 2021/2022 – listy

W zakładce Rekrutacja zostały zamieszczone:

lista kandydatów przyjętych  do oddziałów przedszkolnych w roku szkolnym 2021/2022

– lista kandydatów przyjętych do klasy I w roku szkolnym 2021/2022