Nowa Sala Terapeutyczna

Z ogromną radością pragniemy poinformować, że sala terapeutyczna 48 w budynku na Sobieskiego jest  po remoncie.
Odpowiada na specjalne potrzeby rozwojowe oraz przenosi uczestników w świat zmysłów i doznań. Jednym z elementów wyposażenia jest interaktywna podłoga FunFloor, na której oprócz zadań na koncentrację lub wiedzę ogólną, znajdują się również pakiety do języka angielskiego, ekologii, edukacji komunikacyjnej oraz różne zadania sportowe.
Jest to wyjątkowa przestrzeń, służąca organizacji zajęć przez nauczycieli – terapeutów, z zakresu zajęć korekcyjno-kompensacyjnych, rewalidacyjnych, logopedycznych czy dydaktyczno-wyrównawczych. Zajęcia te służą wyrównywaniu deficytów rozwojowych funkcji poznawczych, motorycznych, sensomotorycznych, zaburzeń rozwoju mowy. Wyposażenie sali terapeutycznej zachęca ucznia do podejmowania różnych aktywności, w atmosferze poczucia bezpieczeństwa i pozytywnych emocji. Służy poprawie koncentracji uwagi, funkcji wzrokowych i słuchowych oraz sprawności w zakresie małej i dużej motoryki, co korzystnie wpływa zarówno na rozwój poznawczy jak i emocjonalno-społeczny dziecka.