Obchody Dnia Patrona Szkoły – klasy VIII

W tym roku szkolnym, dnia 26.09.2023 r., uczniowie klas VIII uczestniczyli w szkolnym konkursie historycznym pt. Życie i działalność Józefa Wybickiego. W skład komisji konkursowej weszli przedstawiciele samorządu każdej klasy ósmej. Nad pracami komisji czuwała Pani Barbara Pawłowicz.
Spotkanie rozpoczęło się odśpiewaniem wszystkich zwrotek „Mazurka Dąbrowskiego”. Następnie Kaspian przypomniał zebranym najważniejsze fakty z życia Józefa Wybickiego, po czym rozpoczął się konkurs.
Drużyny rozwiązywały różnorodne zadania, Pierwszą konkurencją były pytania, z którymi uczniowie poradzili sobie bardzo dobrze. Następnie każda drużyna wybierała zadanie dla wszystkich drużyn. W związku z tym uczniowie dopasowywali ilustracje do słów „Pieśni Legionów Polskich we Włoszech”, układali portret wylosowanej postaci, wykreślali miejsca związane z Józefem Wybickim i łączyli daty z wydarzeniami, a następnie umieszczali je na osi czas. Oprócz punktów za te zadania wiedzy uczniowie otrzymali punkty za prace plastyczne, które wykonali wcześniej. Rysunki można było podziwiać podczas rozgrywek.
Zwycięzcą konkursu została drużyna z klasy VIII d. II miejsce zajęła drużyna z klasy VIII b, a III miejsce z klasy VIII c.
Każda drużyna biorąca udział w konkursie otrzymała dyplom i upominki. Po ogłoszeniu wyników wszyscy obecni odśpiewali hymn szkoły.
W konkursie pomagali uczniowie z kl. 8b: Maja, Julia, Tomek i Kaspian.

Konkurs zorganizowały Panie: Lucyna Kozielecka i Aleksandra Rohde.