Dzień Patrona Szkoły klasy młodsze

Dnia 29 września 2023 roku uczniowie klas 3b i 2c poprowadzili uroczysty apel z okazji dnia patrona szkoły. W apelu uczestniczyli również uczniowie klas 2 i 3. W części artystycznej apelu, przy dźwiękach hymnu oraz wierszach, przypomniano postać Józefa Wybickiego, który przeszedł do historii jako autor hymnu narodowego. Rzadziej wiemy, że należał on także do grona najwybitniejszych osobowości swojej epoki. Działał jako prawnik, pedagog i geograf. Aktywnie uczestniczył w działalności społeczno-politycznej, pełniąc funkcje posła i senatora. Ponadto, uprawiał twórczość literacką, będąc poetą oraz pisarzem dramatycznym. Jesteśmy dumni z naszego patrona.