OGÓLNOPOLSKI KONKURS STACJA GALAXY – PODSUMOWANIE PROJEKTU klasy II a i II c

W ramach konkursu „Stacja Galaxy” nasza szkoła wzięła udział w serii edukacyjnych spotkań, które miały na celu nauczenie uczniów bezpiecznego korzystania z internetu. Koleżanki z klasy 4e: Agata, Ania, Lena, i Iza, przygotowane przez nasze nauczycielki Panią Annę Chodak i Panią Monikę Grajkowską, pełniły role mentorek dla młodszych uczniów z klas drugich. Przedstawiały zasady bezpiecznego surfowania w internecie, wykorzystując atrakcyjne materiały edukacyjne, prezentacje multimedialne oraz interaktywne quizy.

Projekt zaangażował nie tylko uczniów i nauczycieli, ale również rodziców, którzy dzięki szkoleniu zorganizowanemu przez „Samsung Stacja Galaxy” zaprojektowali ulotki edukacyjne. Te ulotki, pełne kolorów i łatwe do zrozumienia, były rozdawane przez dzieci podczas przerw, co przyczyniło się do promowania bezpieczeństwa cyfrowego w całej społeczności szkolnej.

Na zakończenie projektu, odbyły się warsztaty z Panią Anną Chodak, dotyczące sztucznej inteligencji i bezpiecznego używania sprzętu elektronicznego, które dodatkowo wzbogaciły wiedzę uczniów. Spotkanie zakończone zostało przez przedstawicielki Rady Rodziców, Panią Liliannę Breen i Panią Justynę Fijałkowską, które przeprowadziły sesję weryfikującą i utrwalającą zdobytą wiedzę oraz wspierały uczniów w tworzeniu plakatów.

W ramach podsumowania projektu, uczniowie otrzymali nagrody od Rady Rodziców – rysiki, za kreatywne i edukacyjne plakaty. Inicjatywa ta nie tylko zwiększyła świadomość młodych osób o bezpieczeństwie w internecie, ale także pokazała siłę współpracy między uczniami, nauczycielami i rodzicami, przekształcając teoretyczną wiedzę w praktyczne działania.

Projekt jest wspierany przez Ministerstwo Edukacji Narodowej, Ministerstwo Cyfryzacji oraz NASK, co dodatkowo podkreśla jego znaczenie i skuteczność w edukacji cyfrowej. #StacjaGalaxy #BezpiecznaSieć #DobroCyfrowe #Samsung