klasa I

Lista kandydatów przyjętych do klasy I w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym w  roku szkolnym 2023/2024

Lista kandydatów

 

 

POWRÓT