WYNIKI REKRUTACJI – lista kandydatów zakwalifikowanych

W związku z obecną sytuacją epidemiczną, zgodnie z nowymi przepisami wydanymi na podstawie specustawy ws. koronawirusa – wyniki postępowania rekrutacyjnego w formie list kandydatów podaje się do publicznej wiadomości na stronie internetowej szkoły.

Informacji w sprawie rekrutacji będzie również udzielał sekretariat szkoły tel. (058) 672-20-10

 

Lista kandydatów zakwalifikowanych do oddziałów przedszkolnych

Lista kandydatów zakwalifikowanych do klas pierwszych