Sukces uczniów języka kaszubskiego

9 maja 2019 roku Zrzeszenie Kaszubsko Pomorskie zorganizowało w Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej w Wejherowie Miejskie Eliminacje 48 Konkursu Recytatorskiego Literatury Kaszubskiej „RODNÔ MÒWA”. Celem konkursu jest poznawanie i popularyzacja literatury, tradycji i folkloru kaszubskiego oraz pielęgnowanie mowy kaszubskiej. Konkurs stwarza recytatorom Czytaj więcej…