Przetargi 2021

Zamówienie publiczne  prowadzone w trybie podstawowym  art. 275.1.1  pn : DOSTAWA SPRZĘTU I ARTYKUŁÓW EDUKACYJNYCH WRAZ Z JEGO MONTAŻEM I URUCHOMIENIEM DLA POTRZEB ZAMAWIAJĄCEGO. prowadzone jest przy użyciu środków komunikacji elektronicznej. Składanie ofert następuje za pośrednictwem platformy zakupowej dostępnej pod Czytaj więcej…

Przetarg 2017

1. Ogłoszenie o zamówieniu otwórz 2. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia (SIWZ) otwórz 3. Załączniki edytowalne otwórz w pdf otwórz w word 4. Opis przedmiotu zamówienia otwórz 5. Wzór umowy otwórz 6. Dokumentacja projektowa I – branża budowlana otwórz II – Czytaj więcej…